Gut Hastalığı Nedir, Gut Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Gut hastalığının tedavisi var mı, nasıl iyileşir, belirtileri ve sebepleri nelerdir? Hastalığın kesin çözüm sunan ilaçları var mı ya da bitkisel tedaviyle iyileşmek mümkün mü? Gut hastalığıyla nasıl başa çıkabileceğinizi kapsamlı anlatımıyla içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Gut Hastalığı Nedir, Gut Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Gut hastalığı tedavi süreci genellikle hastalığın seyrine göre değişiklik göstermektedir. Gut hastalığı eğer ayak başparmaklarına kadar yayılır ve baş parmakları da kapsarsa podogra olarak adlandırılmaktadır. Gut hastalığı genellikle halk arasında yeme içme alışkanlıklarından kaynaklı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Büyük ölçüde temel sebep beslenme alışkanlıkları olarak görülse de farklı nedenlerde gut hastalığına neden olabilmektedir. Kanda aşırı miktarda bulunan ve vücuttan atılamayan ürik asit genellikle gut hastalığını tetikleyen en önemli unsurdur. Bu durum hiperürisemi olarak adlandırılmaktadır. Gut hastalığının birinci evresinde de vücudun sahip olduğu ürik asit miktarının çokluğu gözlemlenmektedir. Ürik asit zaman içinde vücuttan atılamadığında eklemlerde birikebilir. Eklemlerde biriken bu asitler gut hastalığına neden olmaktadır.

Gut Hastalığı Nedir?

Gut hastalığı geçmişte hükümdarlarda ve soylu kişilerde görüldüğü için bu hastalık halk arasında ‘padişah hastalığı’ olarak da adlandırılmaktadır. Gut hastalığının en önemli belirtileri ayak tabanı ve ayak parmaklarında baş göstermektedir. Kırmızı renkte, oldukça hassas ve eklem şişlikleri olarak hastalık ayırt edilebilir. Ayak ağrısı olarak baş gösteren bu hastalığın temel sebebi, vücudun sahip olduğu ürik asit miktarının fazlalaşması ve vücuttan atılamamasıdır. Böbrekler tarafından vücuttan atılamayan ürik asit, çeşitli böbrek sorunlarına neden olabileceği gibi eklemlere nüfuz ederek gut hastalığını da oluşturmaktadır. Ürik asit eklemlerde kristalleşerek birikerek, tendon ve eklemlerdeki diğer dokulara büyük ölçüde zarar verir.

Gut Hastalığına Neden Olan Etkenler Nelerdir?

Gut hastalığının en temel ve yaygın nedeni hiperürisemi yani vücutta ürik asit miktarının aşırı artışıdır. Hiperürisemi miktarına göre gut hastalığının seviyesi ve tedavisi farklılık gösterebilmektedir. Gut hastalığına neden olan diğer etkenler;

 • Hiperürisemi miktarının artması (ürik asidin vücuttan atılamaması)
 • Beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı
 • Genetik yatkınlık
 • Diğer tıbbi sorunlar ve
 • Devam eden ya da geçmişte uygulanmış bazı ilaç tedavileri

Gut hastalığına neden olan temel faktörlerdir. Yapılan birçok bilimsel araştırma %90 oranında gut hastalığının hiperürisemiden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bazı cerrahi müdahaleler ve hastalıklar sonrası da kişilerde gut hastalığının ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

Gut Hastalığının Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Gut hastalığının en yaygın belirtisi şiddetli eklem ağrılarıdır. Bunun yanı sıra hiperürisemiden kaynaklı olarak böbreklerin düzgün çalışmaması ve ürik asidin vücuttan uzaklaştırılamaması durumunda böbreklerde ve böbrek çevresinde ağrılarda gut hastalığı belirtisi olabilmektedir. Gut hastalığının başlıca belirtileri;

 • Sabahları eklemlerde şiddetli ağrılar
 • Eklemlerde şişlikler, sürekli ağrılar vb.
 • Eklemlerde renk değişimleri ve sıcaklık
 • Parmaklarda nodül oluşumu
 • Kulak heliksi
 • Ayak başparmağı en çok belirti veren bölgedir

Gut hastalığının belirtileri olabilir. Vücudun ürik asit miktarının fazla olması herhangi bir belirti vermeyebilir. Gut hastalığının belirti vermesi için bu ürik asidin eklemlere etki etmesi gerekmektedir. Belirtiler başladığında hastalarda dayanılmaz acılara neden olmaktadır. Bu nedenle asla ihmal edilmemesi ve en kısa sürede tedavi sürecinin başlatılması gerekmektedir.

Gut Hastalığı Hangi Evrelerden Oluşur?

Gut hastalığı yapısına ve seviyesine göre kişilerde farklı evrelerde kendini gösterebilir. Genellikle 4 evreden oluşan bu ataklar ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir. Gut hastalığının evreleri;

 • Asemptomatik Hiperürisemi
 • Akut Atak
 • İnterkritik Gut
 • Kronik Tofuslu Gut

Olarak karşımıza çıkmaktadır. Gut hastalığı tedavi edilmezse ne olur? Sorusu bu evrelerin yoğunluğuna ve hastalarda verdiği belirtilere göre değişiklik göstermektedir.

Asemptomatik Hiperürisemi Evresi ve Belirtileri Nelerdir?

Asemptomatik hiperürisemi olarak adlandırılan bu evre aslında gut hastalığının 1. Evresi olarak kabul edilmektedir. Bu evrede hastalarda herhangi bir belirtiye rastlanmaz, ancak çeşitli testlerde kişinin normalden daha fazla ürik asit miktarına sahip olduğu gözlemlenebilir. Bu nedenle gut hastalığının oluşması kuvvetle muhtemeldir. Gut hastalığının en temel nedeni olarak gösterilen hiperürisemi, hastalarda yüksek seviyelerde oluşarak gut hastalığını tetiklediği için hastalığın ilk evresi olarak kabul edilebilir. Bu aşamada düzenli olarak ürik asit miktarının düşürülmesine yönelik bir tedavi yöntemi izlenmektedir. Bu evrede gut hastalığı baş göstermeden engellenebilir.

Akut Gut Atağı Evresi ve Belirtileri Nelerdir?

Gut hastalığının önemli bir evresidir. Bu aşamada hastalarda;

 • Eklemlerde aniden başlayan yoğun ağrılar
 • 1 – 2 hafta boyunca süren eklem şişlikleri ve ağrıları

Baş gösterebilir. Genellikle 10 gün içinde aniden başlayarak son bulan bu hastalık, diğer evreleri tetikleyecektir. Uzun süre başka belirti göstermeden vücutta varlığını gösterebilir. Zaman içinde eklemlerde biriken ürik asit kristalleri ilerleyerek başka ataklara neden olur. Bu nedenle mutlaka bu aşamada tedaviye başlanılması gerekmektedir.

İnterkritik Gut Evresi ve Belirtileri Nelerdir?

Gut hastalığının en tehlikeli evrelerinden biridir. Uzun süre hiçbir belirti vermeden adeta pusuda bekleyen hastalık, aniden dayanılmaz acılara sebebiyet verebilir. Bu aşamada sürekli eklemlerde ürik asit birikmeye devam eder. Uzun bir dinginlik döneminden sonrada yeniden alevlenerek hastalık ileri seviyelere taşınabilir. Bu aşamada da belirtilere rastlanmamaktadır. Aniden başlayan belirtiler akut atağından daha şiddetli ve uzun süre devam edebilmektedir.

Kronik Tofuslu Gut Evresi ve Belirtileri Nelerdir?

Tedavi edilmeyen ya da farkına varılmayan gut hastalığının son aşaması olarak kronik gut hastalığı meydana gelebilir. Bununla birlikte tofuslu gut evresi hastaları etkisi altına alarak sürekli eklem ağrıları çekmesine neden olabilmektedir. Bu aşamada görülen belirtiler;

 • Eklemlerde, kalıcı ağrılar, şişlik ve hareket sorunları oluşur
 • Hastalık düzenli bir seyirde devam eder, ortadan kaybolmaz
 • Romatoid artrit hastalıklar tetiklenir
 • Tofüs denilen ürik asit kalıntıları dokulara iyice yerleşir

Bu dönemde hastalar kronik olarak ağrılarla karşılaşabilmektedir. Bu aşama gut hastalığının en tehlikeli ve önemli aşamaları arasında yer almaktadır. Ayak başparmağında yoğun ağrılar bu dönemde karşımıza çıkmaktadır.

Gut Hastalığı Teşhisi Nasıl Konulur?

Gut hastalığı başlarda teşhis edilmesi oldukça zordur. Bu durum ürik asit miktarının vücutta herhangi bir belirti vermemesinden kaynaklanmaktadır. Hiperürisemi ve podogrası başlangıç düzeyinde olan bir hastada, derinlemesine tahliller yapılmadan gut hastalığı tanısı konulabilir. Bunun yanı sıra gut hastalığının teşhisi için;

 • Kan testleri
 • Sinoviyal sıvı testi
 • Röntgen

Yöntemleri kullanılabilmektedir. Ayak ağrısı ve ayak başparmağında gut belirtileri baş göstermeye başladığında hastalığın ileri seviyelerde olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte kronik eklem ağrıları gut hastalığına tanı koymak için oldukça önemli belirtiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gut Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Gut hastalığı tedavisi için uygulanacak ilk aşama hastanın akut gut hastalığı ataklarının azaltılması ve ağrıların hafifletilmesine yönelik olacaktır. Tedavi yöntemi olarak serum yöntemiyle vücutta bulunan ürik asit miktarı büyük ölçüde azaltılabilir. Bunun yanı sıra ileri seviyede olmayan gut hastalığında eklemelere buz uygulanarak da tedavi desteklenebilir. Gut hastalığının tedavisi için;

 • NSAİİ
 • Kolşisin
 • Steroidler
 • Peglotikaz ve
 • Profilaksi

İlaç tedavileri gut hastalığının seviyesine göre uygulanabilmektedir. Gut hastalığının tedavisi için kullanılan bu yöntemler özellikle böbrek yetmezliği ve mide – bağırsak sorunları gibi başka hastalıkları tetikleyebilir. Bu nedenle tedavinin uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Gut Hastalığından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Gut hastalığından korunmak için yapılması gereken ilk iş, hayat tarzının değiştirilmesidir. Birçok hastalık kişilerin yaşam tarzında sıklıkla yaptığı hatalardan kaynaklanmaktadır. Gut hastalığından korunmak için;

 • Aşırı miktarda et ve balık ürünleri tüketilmemelidir
 • Fruktoz, alkol ve sigara tüketiminden kaçınılmalı
 • Düzenli olarak C vitaminli gıdalar tüketilmeli ve
 • Egzersiz yapılmalıdır.

Bu ve benzeri değişiklikler gut hastalığına yakalanma riskinizi büyük ölçüde azaltacaktır. Gut hastalığı nedir, nasıl başa çıkılır? Sorusuna verilebilecek en doğru cevap, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi olacaktır.

Gut Hastalığı Kimlerde Görülür?

Antik çağlardan günümüze kadar varlığına sıklıkla rastlanılan bu hastalık, özellikle orta çağda şarap ve et tüketiminin yaygın olduğu dönemde artış göstermiştir. Hayvansal proteinlerin fazla tüketimi sonucu herkeste bu hastalık görülebilmektedir. Ürik asit miktarını arttıran gıdaları yoğun bir şekilde tüketen kişilerde genellikle 40 yaşından sonra gut hastalığı riski daha fazla gözlemlenmektedir. Kadınlarda gut hastalığı erkeklere göre daha az görülmektedir. Kadınlarda çok az görülmekle birlikte yine orta yaştan sonra etkileri ortaya çıkabilir.

Hangi Hastalıklar Gut Hastalığını Tetikler?

Gut hastalığının birinci nedeni ürik asit miktarının olağan üstü artış göstermesi ve vücuttan atılamamasıdır. Ayak başparmaklarında başlayarak, eklem ve ayak taban ağrısı olarak yayılabilen bu hastalığı;

 • Böbrek yetmezliği
 • Lösemi
 • Kanser tedavileri
 • Düzenli ve bilinçsiz ilaç kullanımı

Tetikleyebilir. Bu tip rahatsızlıklar ve ilaç tedavilerinin gut hastalığını tetiklemesinin en büyük nedeni vücuttaki ürik asit miktarını arttırmasından kaynaklanmaktadır.

Gut Hastalığı Tanısı ve Teşhisi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Gut hastalığı uzun vadede ortaya çıkan ve hastalarda yoğun belirtiler gösteren önemli bir rahatsızlıktır. Bu nedenle birçok kişi gut hastalığı hangi doktor ve bölümde tedavi edildiği sorunu merak etmektedir. Hastanelerin Romatoloji bölümleri gut hastalığının tanı ve tedavisi için tercih edilmesi gereken bölümdür. Bunun yanı sıra hastalığın seyrine göre ya da hastalığı tetikleyen diğer faktörlere göre farklı uzmanlık gerektiren doktorlarda tedaviye dâhil edilebilirler. Gut hastalığı şüphesi olan ve basit eklem ağrılarına sahip kişilerin mutlaka en kısa sürede profesyonel bir sağlık kurumundan yardım alması tavsiye edilmektedir.

Gut Hastaları Nasıl Beslenmelidir?

Gut hastalığının başlıca sebebi beslenme alışkanlıkları ve bilhassa aşırı derecede et tüketimidir. Bu nedenle beslenme alışkanlıklarının ilk aşamada düzenlenmesi gut hastalığında büyük ölçüde önleyici olacaktır. Gut hastalığı riski taşıyan kişiler;

 • C vitamini alımını arttırmalı
 • Bol su tüketimi
 • Fruktozlu ve şeker seviyesi yüksek gıdalardan uzak durulmalı
 • Kırmızı et tüketimi azaltılmalı
 • Yağlı süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalı ve
 • Pürin oranı yüksek gıdalar tüketilmemelidir

Doktor tavsiyesi eşliğinde vücuttaki ürik asit miktarının azaltılmasına yönelik tedavilerle birlikte diyet programları da uygulanacaktır. Gut ağrısı nasıl geçer? Sorusunun en iyi yanıta da beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve düzenli egzersizdir.

Gut Hastalığına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Gut hastalığını önlemeye ve tedavi etmeye yönelik doğal birçok yöntem izlenebilir. Başlarda sadece vücudun ürik asit seviyesine düşürmeye yönelik tedavilerle birlikte bazı gıdalarla da tedavi mümkün olabilir. Gut hastalığı bitkisel tedavi için;

 • Kiraz ve vişne tüketimi
 • Eklemlere soğuk baskı uygulamak
 • Az miktarda yağsız süt tüketimi

Gut hastalığının doğal yollarla tedavi edilmesine yardımcı olacaktır. Bu yöntemleri uygulamadan uygulanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Aksi takdirde tüketeceğiniz yanlış bir besin ya da uygulanan yanlış bir yöntem gut ataklarının alevlenmesine ve hastalığın ilerlemesine neden olabilir.

ETİKETLER:
Sağlık Uzmanı
Sağlık Uzmanı
Doktor, hekim veya tabip, tıp alanında çalışan profesyoneller, Hastalık, tanı, tedavi, güzellik, bitkisel tedavi ve ilaçlar hakkında bilgilendirme platformunda güncel ve faydalı içerikler sunuyor.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.