İdrarda Glukoz Negatif, Pozitif Ne Demek?

İdrar tahlili glukoz negatif ne demek? Glukoz nedir kaç olmalıdır? İdrarda referans glukoz aralığı kaç olmalıdır? İdrarda glukoz 2+ ne demek? İdrarda glukoz değerleri hakkında bilgilere ve glukozun kaç olması gerektiği detaylarına yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

İdrarda Glukoz Negatif, Pozitif Ne Demek?

İdrarda glukozun negatif veya pozitif çıkmasının anlamı glukozun idarda bulunup bulunmamasıdır.  Kan plazmasında bulunan şeker glukoz olarak adlandırılır. İdrarda glukoz bulunması sağlıklı insanda olmaması gereken bir durumdur. Diyabet veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde bu durum görülebilmektedir. İdrarda şekere rastlanması belirli durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

İdrarda Glukoz Negatif

İdrarda glukozun bulunmaması kişinin sağlıklı olduğuna işaret etmektedir. Normal şartlarda sağlıklı kişinin idrar tahlilinde glukoz çıkması olağan bir durum değildir. Sağlıklı insanda idrarda glukozun çok az veya hiç bulunmaması gerekir.

Ayrıca idrarda yanma neden olur ve nasıl geçer? Yazımızı inceleyebilirsiniz.

İdrarda Glukoz Pozitif 

İdrarda glukoz yüksekliği kan şekerinin idrara sızdığını göstermektedir. Bu durum glukozori ya da idrarda glukoz pozitif olarak adlandırılmaktadır. Sağlıklı bireylerde idrarda şeker çıkması durumu anında glukozori olarak değerlendirilmez. Kişinin beslenme biçimi bazı durumlarda kişi sağlıklı olsa da idrarda glukozu arttırabilir. Bu durumlar haricinde idrarda glukoz pozitif çıkması sıklıkla diyabet yani şeker hastalığına işaret eder. İdrarda glukoz pozitif çıkanlar hastanelerin dâhiliye veya endokrinoloji bölümüne başvurmalıdır.

İdrarda Glukoz Pozitif Belirtileri Nelerdir?

İdrarda glukoz yüksekliğinin semptomları şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

 • Karın ağrıması,
 • Aşırı susuzluk hissi,
 • Aşırı acıkma durumu,
 • Yorgunluk ve halsizlik,
 • Kan şekerinin yüksek olması,
 • Görme kaybı veya görme değişikliği.

Yukarıda bahsettiğimiz belirtiler haricinde idrarda glukozun tetiklediği farklı rahatsızlıklar görülebilmektedir.

İdrarda Glukoz Pozitif Neden Olur?

İdrarda glukoz bulunmasının nedenleri birtakım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. En sık rastlanan durum diyabet veya insülin yetmezliği durumlarında yüksek şeker düzeyine sahip olunmasıdır. Şeker hastalığında idrarda glukoz bulunması durumuna çokça rastlanmaktadır. Şeker hastalığı ( diyabet ), vücuttaki şeker kullanımını olumsuz etkileyen kronik bir rahatsızlıktır. Böbrekler tarafından geri emilemeyen glukoz kana ve idrara sızabilmektedir. Geçici sebepler haricinde idrarda glukoz pozitif çıkmasının diğer nedenleri şu şekildedir:

 • Tirotoksikoloz ( Kanda tiroit hormonunun aşırı bulunmasından kaynaklanmaktadır. Hipertiroid yani tiroit hormonu yüksekliği idrarda glukoz görülmesinin sebebidir. )
 • Cushing Sendromu ( Vücudun uzun süreli kortizol hormonu etkisine maruz kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. )
 • Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları ( İlerlemiş karaciğer ve pankreas rahatsızlıklarında idrarda glukoz pozitif olmaktadır. )
 • Böbrek Tübülüs Hastalıkları ( Böbrek fonksiyonlarındaki hasarlar sonucunda glukoz idrarda görülmektedir. )
 • Gestasyonel Diyabet ( Hamilelikte böbrek eşiğinin düşmesi idrarda glukoza neden olur. Gizli şekeri bulunmayan hastalar için risk bulunmamaktadır.)
 • Ağır Metal Maruziyeti ( Ağır metal zehirlenmeleridir. )
 • Karbonmonoksit Zehirlenmeleri ( Soba veya egzoz gazından zehirlenme durumlarıdır. )
 • Sepsis ( Kandaki bakterilerin aşırı çoğalmasıyla meydana gelen durumdur. )

İdrarda glukoz bulunmasına neden olan diğer durumlar ise şu şekildedir:

 • Wilson hastalığı,
 • Böbrekte iltihaplanma,
 • İdrarda fazla protein varlığı,
 • Mide alınma ameliyatı olunması,
 • Hastaya damardan glikoz verilmesi,
 • Bağırsaklardaki emilim problemleri,
 • Beyin lezyonları ve kafa içi basıncın artması,
 • Aşırı şekerli gıdaların tüketilmesi ( gıdasal glukozori),
 • Duygusal nedenlere bağlı olarak kan şekerinde geçici yükselme,
 • İdrarda askorbik asit, kreatinin, tirozin, homogentisik asitlerin bulunması,
 • Nalidiksik asit, sefalosporinler, probenesid, penisilin ilaçlarının kullanılması.

Yukarıda bahsettiğimiz durumlarda test sonuçlarında yalancı glikoz durumu görülür. Kişi şeker hastası olmasa bile kullanılan ilaçlar veya diğer maddeler neticesinde test sonucu glikoz pozitif olabilmektedir.

İdrarda Glukoz Nasıl Oluşur?

İdrarda şeker oluşması böbrek tüplerinin geri emilim mekanizmasından kaynaklanmaktadır. Böbreğin geri emilim yapamadığı glukoz idrarla dışarı atılmaktadır. Diyabet hastalarında yüksek kan şekeri bulunduğundan glukozun bir kısmı idrar yoluyla dışarı çıkar.

İdrarda Glukoz Testi

İdrarda glukoz taraması idrardaki glukoz miktarının ölçülmesi için yapılmaktadır. Normal şartlarda idrarda şeker bulunmamaktadır. Tahlil şu şekilde yapılmaktadır:

 • 24 saat idrar örnekleri veya herhangi bir saatte verilen idrar örnekleri ( spor idrar örnekleri ) kullanılabilir.
 • 24 saatlik örnek kullanılacaksa kişinin bütün idrarını bir kapta toplaması gerekmektedir.
 • Kişi aç karnınayken ve sabah saatlerinde tahlil yapılmaktadır.
 • Tam idrar testlerinde glukozun tespiti idrar strip adı verilen çubuklar kullanılmaktadır.
 • Glukozori şüphesi bulunanlar için doktor tarafından sebebi araştırılarak seviye tespiti yapılmaktadır.

İdrarda Glukoz Normal Değerleri Nedir?

İdrarda glukozun normal değeri sağlıklı insanlarda sıfır olarak tespit edilir. Şekerin kana fazla oranda karışması halinde glukoz böbreklerden idrarla dışarı atılmaktadır. İdrarla dışarı atılma sonucunda idrar glukoz pozitif test sonucu olarak yansır. İdrarda glukoz oranı için riskli değer 1000 mg/dl olarak belirtilmektedir. Riskli değere ileri derece diyabetik hastalarda rastlanılmaktadır.

İdrarda Glukoz Test Sonuçları Nelerdir?

İdrarda glukoz tahlili sonuçlarının neler olduğu belirli ifade ve derecelendirmelerle anlaşılmaktadır. İdrarda glukoz test sonuçları şu şekillerde görülebilmektedir:

 • İdrarda Glukoz Eser: Böbrekler ve kanda glukoz artışının olmasıdır.
 • İdrarda Glukoz (+++): İdrarda glukozun 3+ şiddetinde fazla çıkmasıdır. İlaç tedavileri ile düzeltilemeyen glukoz kaçağı olarak adlandırılır.
 • İdrarda Glukoz ( 2+ ): İdrarda glukoz oranının 2+ şiddetinde görülmesidir.
 • Gebelikte İdrar Glukoz ( 2+ ): Hamilelikte idrar glukoz oranının 2+ şiddetinde olması durumudur.

Artı işaretleri glukoz dereceleri ve özür oranlarını ifade etmektedir. Artılara göre özür oranları şu şekildedir:

 • %10 Özür Oranı: +1
 • %25 Özür Oranı: +2
 • %50 Özür Oranı: +3
 • %75 Özür Oranı: +4

İdrardan kan gelmesi nedenlerine bakabilirsiniz.

Diyabette İdrar Testleri Nelerdir?

Şeker hastalığında idrar tahlillerinin neler olduğu 3 şekilde gruplanmaktadır:

 • İdrarda Glukoz Testi
 • İdrarda Keton Testi
 • İdrarda Mikroalbuminüri Testi

Diyabette idrarda glukoz testinin özellikleri şu şekildedir:

 • Gün içerisinde idrarla glukoz atılma zamanları tespit edilir.
 • Böbrek eşik düzeyinin tespiti açısından önemlidir.
 • İdrarda glukoz negatif çıkması son idrar zamanından sonra glukozun böbrek eşiği üzerine çıkmadığını göstermektedir. Glukoz belli seviye üzerine çıktığında böbreğin glukozu absorbe edememesi hali böbrek eşiğidir.
 • Böbrek eşiği seviyesi yetişkinlerde 125-215 mg/dl arasındadır.
 • Çocuklarda böbrek eşiği 145-180 mg/dl arasında değişmektedir.

Diyabette idrar test sonuçları şu şekilde değerlendirilmektedir:

 • Glukoz 0, Keton 0: İyi
 • Glukoz +, Keton 0: Glukoz seviyesi kanda yüksek, insüline ihtiyaç var.
 • Glukoz +, Keton +: İnsülin yetersizliği var.
 • Glukoz 0, Keton +: Alınan gıdalar yetersiz.

Keton Nedir?

Ketonlar yağ asitlerinin parçalanması sonucu oluşmaktadır. Diyabeti olmayanlarda insülin keton seviyesinin artışını engellemektedir. Şeker hastalığı bulunan kişiler kanda keton birikimi için riskli gruptur. İdrarda yüksek seviyede keton bulunması ciddi diyabet komplikasyonlarına işaret edebilir.

Diyabette yaptırılması gereken genel testler ise 3 şekilde gruplanmaktadır:

 • Hazır Testler ( İdrar veya kan sonucunu görmek için yaptırılan tahlillerdir. )
 • Rutin Testler ( Hastaların düzenli yaptırması gereken testlerdir. )
 • Geniş Zamanlı Testler ( HbA1c, Fructosamine uzun süreli diyabet kontrolünü gösteren testlerdir. )

İdrarda Glukoz Pozitif Tedavisi

İdrarda glukoz yüksekliğinin tedavisi hastaya göre değişiklik göstermektedir. Günlük hayatta sağlık tedbirleri alınarak aşılabilir bir durumdur. Hastalık durumuna göre farklı tedaviler de gerekebilmektedir. İdrarda glukoz için önerilen tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Günlük su tüketimine özen gösterilmesi gerekmektedir.
 • Günlük düzenli egzersiz yapmaya özen gösterilmelidir.
 • Gereğinden fazla karbonhidrat tüketilmemelidir.
 • Paketli hazır gıda tüketimi kontrol altına alınmalıdır.
 • Fazla kilolardan sağlıklı yöntemlerle kurtulmak gerekir.
 • Diyabet hastaları için doktor kontrolünde ilaç tedavileri uygulanabilmektedir.

İdrarda glukoz tespit edilmesi yüksek kolesterol, hipertansiyon, kalp krizi riski, felç ve görme bozukluları, böbrek fonksiyonlarında tahribat gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Olası risklere karşı  hasta için gereken tedavilerin doktor kontrolünde uygulanması gerekmektedir.

Sağlık Danışmanı
Sağlık Danışmanı
Doktor, hekim veya tabip, tıp alanında çalışan profesyoneller, Hastalık, tanı, tedavi, güzellik, bitkisel tedavi ve ilaçlar hakkında bilgilendirme platformunda güncel ve faydalı içerikler sunuyor.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.