LYM (Lenfosit) Nedir? Düşüklüğü Ve Yüksekliği Nedenleri

LYM (Lenfosit) nedir, ne demekti? LYM düşüklüğü ve yüksekliği ne demek, sebepleri ve nedenleri. Lenfosit sayısı ve oranı ne olmalıdır; Lenfositlerin düşüklüğü ve yüksekliğinde tedavisi nasıldır? LYM normal değerleri kaç olmalı, düşükse nasıl yükseltilir, yüksekse nasıl düşürülür? Lenfosit aşısı ve yan etkileri, bebeklerde lenfosit yüksekliği nedenleri yazımızda.

LYM (Lenfosit) Nedir? Düşüklüğü Ve Yüksekliği Nedenleri

Lenfosit düşüklüğü ve yüksekliği, kanda bulunan beyaz kan hücresi türlerinden olan lenfositin normal değerleri dışında anormal olarak yüksek ya da düşük olması durumudur.

Lenfositler vücudun bağışıklık sistemine destek olarak; virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi yabancı ve tehlikeli maddelere karşı vücudu korur. Genel olarak iltihaplı ya da enfeksiyonlu hastalıklar sırasında kişinin lenfosit değerlerinin yüksek olması normaldir. Çünkü vücut kendini korumak adına lenfosit üretimini arttırmaktadır.

Lenfosit Nedir, Görevleri Nelerdir?

Lenfositler vücutta kemik iliğinde, lenf bezlerinde ve dalakta üretilmektedir. Vücutta bulunan beyaz kan hücrelerinin yaklaşık %15 ila %40’ını lenfositler oluşturmaktadır. LYM nedir kaç olmalı sorusunun cevabı; vücutta oran olarak LYM %40’a kadar normal sayılmaktadır. %40’ın üzerindeki değerlerde, lenfosit yüksekliği teşhisi konulabilmektedir. Bu yüzdelik oran, sayı olarak 1000 ila 4800 arasında belirlenmiştir. Vücutta bulunan lenfosit oranının ne kadar olduğu yalnızca kan testi ile belirlenmektedir. Lenfositler;

 • Vücuttaki yabancı maddeleri ayırt edebilir,
 • Vücudu yabancı maddelere karşı koruyabilir,
 • Vücudu enfeksiyonlara karşı savunabilir,
 • Vücuttaki yabancı maddeleri yok edebilmek için kimyasal üretebilirler.

Lenfosit İçin Normal Değer Aralığı Nedir?

Lenfosit değerleri tam kan sayımı sonrasında belirlenebilmektedir. Yetişkinlerde lenfosit değerlerinin %18-44 yüzde değer aralığında, sayı olarak ise 1300 ila 4000 LYM aralığında normal kabul edilmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda ise lenfosit değerleri için normal kabul edilen aralıklar farklılık göstermektedir.

Bebeklerde bilhassa 0 ila 6 altı günlük dönemde lenfosit değerleri, yetişkinlere göre çok daha yüksek oranlarda normal sayılmaktadır. Bu dönemdeki bir bebek için normal sayılan değerler yüzde olarak %26 ila %36 aralığında, sayı olarak ise 2000 ila 11000 aralığında normal olarak değerlendirilmektedir. LYM referans aralığı 4 ila 9 yaş aralığındaki çocuklarda yüzde olarak %40 ila %60 aralığında, sayı olarak 2000 ila 8000 LYM aralığında normal kabul edilmektedir.

Lenfosit Düşüklüğü Nedir?

Vücut normal olandan ya da gerektiğinden az şekilde lenfosit ürettiğinde lenfosit düşüklüğü teşhisi konulmaktadır. Bazen vücutta yeterli miktarda lenfosit üretilse dahi vücut üretilen lenfositleri yok edebilmektedir. Bu sebeple de lenfosit düşüklüğü gözlemlenebilir. Lenf düğümleri denilen tıkanıklık durumlarında da lenfosit düşüklüğü gözlemlenebilmektedir. Lenfosit yani LYM düşüklüğü teşhisi konulabilmesi için;

 • Yetişkinlerde lenfosit değerlerinin sayı olarak 1000’in altına, kan tahlilinde LYM% olarak %15’in altına düşmesi gerekmektedir.
 • Çocuklarda ise bu rakam sayı olarak 3000’in altına yüzde olarak, %20 ila %25 altına düşmesi gerekmektedir. Çocuklarda 3000’in altına düşen lenfosit değeri endişe vericidir ve acilen bir doktora başvurulması gerekmektedir. Çocuklarda lenfosit düşüklüğünün altında ciddi rahatsızlıklar yatabilmektedir.

Lenfosit Düşüklüğü Nedenleri?

LYM düşüklüğü farklı sebeplerle gözlemlenebilmektedir. Bu sebeplerden bazılar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Ataksi-telenjiektazi
 • Bağışıklık yetersizliği sendromu
 • Kan kanseri
 • Bazı kan hastalıkları
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Steroid tedavisi
 • Otoimmün bozukluklar
 • Radyasyon
 • DiGeorge anomalisi
 • Kemoterapi
 • Wiskott-Aldrich sendromu

Lenfosit Düşüklüğü Belirtileri

Lenfosit düşüklüğü genel olarak belirti vermemektedir. Fakat ilk belirtilerden bir tanesi bağışıklık sisteminde zayıflık olması ve bu sebeple kişinin sürekli hastalanması olarak sayılabilmektedir. Kan tahlilinde lenfosit düşüklüğü belirlendi ise ya da lenfosit düşüklüğü şüphesi var ise birlikte seyreden bulguların durumu önem taşımaktadır. Lenfosit düşüklüğü ile birlikte gözlemlenen bulgular aşağıdaki gibiyse, en kısa zamanda bir doktora başvurulması gerekmektedir;

 • Lenf bezlerinden büyüme ve lenfosit düşüklüğü aynı anda gözlemleniyorsa; AIDS ya da kanser habercisi olabilmektedir.
 • Dalakta büyüme ve lenfosit düşüklüğü aynı anda gözlemleniyorsa; AIDS ya da kanser habercisi olabilmektedir.
 • Öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi solunum yolları hastalıklarıyla birlikte lenfosit düşüklüğü gözlemleniyorsa, virüs enfeksiyonu habercisi olabilmektedir.
 • Lenf bezinde küçülme ya da bademciklerde küçülme ile birlikte lenfosit düşüklüğü gözlemleniyorsa, bu durum genetik bağışıklık sistemi bozukluğuna işaret etmektedir.
 • Kurdeşen, eklemlerde ağrı ve eklemlerde şişmeyle birlikte lenfosit düşüklüğü gözlemleniyorsa, bu durum da ise sistemik lupus eritematozus hastalığına işaret etmektedir.

Lenfosit Düşüklüğü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lenfosit düşüklüğü için tedavi yöntemleri, bu duruma sebep olabilecek ve altında yatan nedenlere göre değişiklik göstermektedir. Lenfosit düşüklüğü enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkmış ise doktor tarafından tavsiye edilen bir antibiyotik tedavisi ile iyileşme gözlemlenebilmektedir. Lenfosit düşüklüğü kanser nedeniyle ortaya çıkmış ise, kanserin durumuna göre ışın tedavisi ya da cerrahi operasyonlar önerilebilmektedir.

Lenfosit Yüksekliği Nedir?

Vücudumuzdaki beyaz kan hücrelerine lenfosit denir. LYM olarak adlandırılan lenfosit yüksekliği beyaz kan hücrelerinin kandaki miktarının mikro litre başına 3000’den fazla olmasıyla meydana gelir. Lenfositlerin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle enfeksiyona bağlı hastalık geçirmiş olan kişilerde lenfosit yükselebilir ve bu durum viral enfeksiyondan kaynaklandığı için normal kabul edilir.

Ancak bazı kanser türleri ve otoimmün bozukluklarda lenfosit yükselmelerine sebebiyet veren ciddi durumlar olarak karşımıza çıkabilir. Lenfosit miktarları kan testi yapılması sonucunda tespit edilebilir. LYM Yüksekliği teşhisi konulan kişilerde monoklonal ve poliklonal olmak üzere iki çeşitlilikte görülebilir.

Lenfosit Yüksekliğinin Monoklonal Nedenleri

LYM yüksekliği nedenlerinden birisi olan monoklonal yükselmenin birincil nedenlerini maddeler halinde sıralamak gerekirse;

 • Lenfoid tümörleri,
 • HCL (tüylü hücreli lösemi)
 • PLL (Prolifimfositik lösemi)
 • Lenfomalar (Lösemi semptomları)
 • ALL (Akut lenfoblastik lösemi)
 • CLL (Kronik lenfositik lösemi
 • Büyük granüler lenfositik lösemi şeklinde sıralanabilmektedir.

Lenfosit Yüksekliğinin Poliklonal Nedenleri

LYM yüksekliği nedenlerinden birisi olan poliklonal yükselmenin nedenlerini maddeler halinde sıralamak gerekirse;

 • Kan nakli,
 • Sigara kullanımları ve uyuşturucu bağımlılığı
 • Dalağın alınması,
 • Akut kalp yetmezliği,
 • Grip,
 • Kabakulak,
 • Suçiçeği,
 • Hepatit,
 • Mal hastalığı,
 • Verem,
 • Toksoplazmoza,
 • Kızıamıkçık,
 • Adenovirüs,
 • Ameliyat geçirmek,
 • Septik şok,
 • Sitomegalovirüsün neden olduğu Mononükleoz sendromlar,
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları(vaskülit ve ülseraktif kolit gibi kronik iltihaplar)

Şeklinde sıralanmaktadır.

Lenfosit Yüksekliği Diğer Nedenleri

Monoklonal ve Poliklonal nedenler ile yaşanan LYM yüksekliği yanı sıra aşağıdaki maddeler diğer nedenler LYM Yüksekliğine sebep olmaktadır. Buna göre LYM yüksekliğinin diğer nedenleri;

 • Kan kanseri
 • Suçiçeği, grip, kabakulak ve boğmaca
 • Viral enfeksiyon (rubella)
 • Tüberküloz
 • Hayvanlardan insanlara geçen enfeksiyon (bruselloz)
 • İlaçlardan kaynaklanan yan etkiler
 • Hepatit
 • Mide veya gözlerde viral enfeksiyon olması (sitomegalovirüs)
 • Crohn hastalığı
 • Diğer viral, bakteriyel veya benzeri enfeksiyonlar
 • Kronik lenfositik lösemi
 • Öpücük hastalığı
 • Akut lenfositik lösemi
 • Kan nakli
 • İnflamatuar bağırsak hastalığı (ülseraktif kolit)
 • Otoimmün hastalığı
 • Kan hücrelerinin iltihabı (vaskülit)
 • Bakteriyel, viral gibi enfeksiyonlar
 • Plazma hücresi kanseri (multipl miyelom)
 • Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara neden olan herpes simpleks şeklinde sıralanmaktadır.

Tıbbı olarak lenfositoz olarak adlandırılmış olan lönfosit yükseklikleri kişilerde anormal belirtiler vermemesi nedeni ile anlaşılması zor olur. Kan testleri sonucunda ortaya çıkan Lenfosit yüksekliği ne zaman tehlikeli sorusunun cevabında yapılan testlerde LYM oranları %40 üzerinde ise ihmal edilmeden uzman doktordan yardım almak gerekir.

Sağlık Uzmanı
Sağlık Uzmanı
Doktor, hekim veya tabip, tıp alanında çalışan profesyoneller, Hastalık, tanı, tedavi, güzellik, bitkisel tedavi ve ilaçlar hakkında bilgilendirme platformunda güncel ve faydalı içerikler sunuyor.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.