Monosit (MONO, MO, MON) Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedir?

Monosit (MONO, MO, MON) Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedir?

Mo%, Mon% ve MONO% olarak da isimlendirilen monosit düşmesi ya da yükselmesinin ne anlama geldiği monosit sayılarıyla alakalı problem yaşayan kişiler tarafından oldukça yakından takip edilen bir konu başlığıdır. Monositlerle birlikte MPV nedir sorusunun cevabı olan, “Mean Platelet Volume” olarak da isimlendirilen ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan elemanların yaklaşık boyutlarını veren tanımlama birbiriyle karıştırılsa da her iki tanımın birbiriyle herhangi bir organik bağ içermediği de belirtilmelidir.

Monosit Nedir?

Monositler vücutta bulunan beş büyük beyaz kan hücresinden biri olmakla beraber (diğer dördü bazofiller, nötrofiller, eozinofiller ve lenfositler) en büyük beyaz kan hücresi olarak da dikkat çekmektedir. Aynı zamanda monosit nedir sorusu için monositlerin kemik iliği tarafından üretilen akyuvarlar olduğu ve vücuttaki toplam akyuvarların %5-%10’luk bir kısmını oluşturduğu da söylenebilir. Monositlerin vücuttaki toplam alyuvarlar arasındaki yüzdesinin %10’u geçmemesi gerekirken, %1’in altına da düşmemesi oldukça önemlidir.

Monositlerin Görevleri Nelerdir?

Monositler bağışıklık siteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu gibi, vücuda dışarıdan saldıran hatta işgal etme amacı güden bulaşıcı organizmalar ve kanser hücreleriyle savaşarak onları tamamen yok etme görevi de üstlenmektedir. Bağışıklık sistemi hücreleri olarak da isimlendirilen monositler dokulara girdiklerinde dendritik hücre veya mokrofajlara dönüşürken, bu işlemden önce birkaç gün kanda dolaşarak protozoal, fungal, bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı tam bir koruma sağlamayı başarırlar. Aynı zamanda monositlerin görevleri nelerdir sorusu için verilecek bir başka cevap da monositlerin;

 • Bağışıklık tepkilerini arttırmaları
 • Vücuttaki ölü hücreleri temizlemeleri
 • Mikroorganizmaları öldürmeleri
 • Yabancı parçacıkları almalarıdır.

Monositlerin belki de tek olumsuz özelliğinin çok nadir de olsa başta ateroskleroz ve artrit olmak üzere bazı enflamatuar hastalıkların gelişiminde rol oynayabildikleri şeklinde belirtilebilmesi de mümkündür.

Kandaki Monosit Miktarının Ölçülmesi

Kandaki monosit miktarının belirlenmesi için tam kan sayımı yapılması gerekmektedir. Yapılan tam kan sayımı sonucunda;

 • Monosit değerlerinin %4’ün altında çıkması monosit düşüklüğü
 • Monosit değerlerinin %4 ile %10 arasında çıkması normal
 • Monosit değerlerinin %11 ile %15 arasında çıkması monosit yüksekliği
 • Monosit değerlerinin %15’in üzerinde çıkması da monosit değerlerinin oldukça yüksek olduğu anlamı taşımaktadır.

Monosit Düşüklüğü Nedenleri

Bazı sağlık problemleri sonucu ortaya çıkan  monosit düşüklüğü teşhisi ve tedavisi için Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanına muayene olunması şarttır. Kandaki monoksit düşüklüğü için belirlenmiş 100’den fazla neden olmakla beraber, bunların en sık görülenleri ve mono düşüklüğü nedir sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir;

 • Otoimmun olarak da isimlendirilen romatizmâl eklem iltihabı kemik iliğini oldukça yoğun etkilediğinden dolayı, kemik iliğinin bu olumsuz etkilenmesi sonucunda monosit sayılarında düşüş gözlemlenmektedir.
 • Kortizon başta olmak üzere kemoterapi ve radyasyon ilaçları kandaki monosit sayısını düşürebilen önemli etkenlerdir. Kemoterapi ve radyasyon kanser hücrelerini yok etmek için kullanılsa da bu ilaçların sağlam ve hastalıklı hücreleri ayırma gibi bir işlevi olmadığından sağlıklı hücrelerle birlikte kemik iliği de zarar görecektir.
 • AIDS ve HIV virüsü vücuttaki bağışıklık sisteminin gücünü gittikçe azalttığından bu hastalıklara sahip kişilerde kemik iliği sorunu dolayısıyla da monosit düşüklüğü gözlenir.
 • Aynı zamanda sürekli enfeksiyon, aşırı kansızlık, verem (tüberküloz), enfeksiyon karşıtı ve kortizon gibi kullanılan ilaçların yan etkileri de monosit düşüklüğüne neden olabilmektedir.

Monosit Düşüklüğü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kandaki monosit düşüklüğüyle mücadele etmek için hekimin önce monoksit düşüklüğüne neden olan etkenleri belirleyip tedavisini de buna göre planlaması gerekmektedir. Monoksit düşüklüğü tedavisi;

 • Monosit düşüklüğü neticesinde ortaya çıkan belirtiler
 • Monosit düşüklüğüne neden olan sorunlar için uygulanması gereken tedavi şekli
 • Monosit düşüklüğüne neden olan probleme gör uygulanacak tedavi yollarına göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle mantar önleyici ilaçlar ve çeşitli antibiyotikler monoksit düşüklüğü tedavisinde oldukça etkilidir.

Monosit Düşüklüğü İle Ortaya Çıkan Problemler

Kandaki monosit düşüklüğünün herhangi bir belirti göstermediği kolaylıkla söylenebilir. Ancak bu noktada monosit düşüklüğünün altında yatan bazı nedenlerin çeşitli belirtiler verebildiği de görülmüştür. Monoksit düşüklüğü yaşandığı durumlarda belirti veren hususlar ise;

 • Vücuttaki monoksit sayısının azaldığı andan itibaren vücut patojenlere karşı gerektiği gibi korunmadığından kişinin sık sık enfeksiyon yaşaması oldukça olasıdır.
 • Monosit düşüklüğü baygınlık geçirilmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Zaten başlı başına vücudun kendini yorgun hissetmesine neden olan monosit düşüklüğünün daha da artması öncelikle seyrek, daha sonra da sık baygınlıklara neden olabilmektedir.
 • Vücuttaki monosit sayısında düşüş başladığı andan itibaren akciğerlerdeki oksiyeni vücuda dağıtan alyuvarlarda da aynı paralelde düşüşler görülmesi de olasıdır. Bunun sonucunda vücuttaki oksijen miktarının azalması nefes problemleri ve solunum yetmezliğine neden olabilir.

Monosit Yüksekliği Nedir?

Tam kan sayımında ortaya çıkan monosit değerlerinin %10’un üzerinde olduğu durumlar monoksit yüksekliği olarak ifade edilmektedir. Burada;

 • %11 ile %15 aralığındaki değerler monoksit değerlerinin yüksek olduğu
 • %15 ve daha üzeri değerler ise monosit değerlerinin çok yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Monosit Yüksekliği Nedenleri

Monosit yüksekliği nedenleri monosit düşüklüğü nedenlerinden daha fazla sayıdadır. Monosit yüksekliği tek başına tek bir nedene bağlı olabildiği gibi birden fazla sebep içerdiği durumlarla da karşılaşılması mümkündür. Bu yönde;

 • Stres monosit yüksekliği için öncelikle belirtilmesi gereken bir nedendir. Çok stresli bir hayat yaşayan kişilerde vücut stresin salgıladığı olumsuz salgılara karşı savunma durumuna geçmekle beraber bu durum kandaki monosit artışına neden olabilir.
 • Alerji ve astım gibi iltihaba yol açan faktörlerin yanı sıra bağışıklık sistemi hastalıkları da kandaki beyaz hücre sayısını oldukça arttıran ve bu sayede monosit miktarının da artmasına neden olan olumsuzluklardır.
 • Verem (tüberküloz) hastalığı özellikle çocuklar için kandaki monosit sayısını oldukça arttıran bir rahatsızlıktır. Bu olumsuzluk bazı durumlarda çocuklarda anemi belirtilerinin de görülmesi anlamına gelebilir.
 • Kandaki monosit yüksekliğinin oldukça sık görüldüğü diğer bir durum da bakteri ve mantarlar gibi vücuda giriş yapan zararlı maddelerdir. Bakteri ve mantarla vücuda girdikleri andan itibaren bağışıklık sistemiyle amansız bir mücadeleye girerken; bu mücadele kandaki monosit miktarının yükselmesine de sebep olabilmektedir. Ayrıca bakteri ve mantarlar sık olarak enfeksiyona neden olurken, vücutta oluşan herhangi bir enfeksiyon kolaylıkla monosit yüksekliğine neden olabilir.
 • Vücutta kan dolaşımının zayıfladığı durumlardan bazıları da herhangi bir darbeye ya da yaralanmaya bağlı olarak ortaya çıkan doku ölümleridir. Doku ölümleri kandaki monosit sayısını arttıran önemli bir durumdur. Bu durumda hangi doktora gitmeli sorusu için duruma öncelikle müdahale eden hekimin yönlendirmeleri dikkate alınmalıdır. Ancak monosit yükselmesiyle alakalı ilk başvuru merkezi İç hastalıkları (dahiliye) hekimidir.
 • Monosit yüksekliği lenfoma hastalığı arasında derin bir bağ olduğu da bu noktada belirtilmelidir. Lenfoma monosit hücrelerinin oldukça artmasına neden olan, hatta tam kan sayımında değerlerin bir anda yüksek çıkmasıyla alakalı doktorları bu yönde şüpheye sevk eden bir hastalıktır.

Monosit Yüksekliği Tedavisi

Kandaki monosit yüksekliği için öncelikle sıkıntının altında yatan neden ya da nedenler tespit edilerek tedavinin o doğrultuda planlanması gerekmektedir. Bu durumda hekimin tedavisinin yanında;

 • Beslenme alışkanlıklarını düzenli hale getirmek, düzenli olarak balık tüketmek
 • Akdeniz tarzı beslenmeye önem vermek, doymuş yağ ve fast food tüketimini terketmek
 • Obeziteye neden olan tüm hususları dışarı atmak, obeziteyle mücadele etmek
 • Spor ve egzersiz yapmak gibi hususlar monosit yüksekliği hakkındaki tüm sorular başlığı için verilen cevaplar olarak belirtilebilecektir.

Sağlık Uzmanı
Sağlık Uzmanı
Doktor, hekim veya tabip, tıp alanında çalışan profesyoneller, Hastalık, tanı, tedavi, güzellik, bitkisel tedavi ve ilaçlar hakkında bilgilendirme platformunda güncel ve faydalı içerikler sunuyor.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.